آموزشنرم افزار

آموزش متغیرها در پایتون ( variables در python ) – راهنمای کامل مبتدیان

آموزش جامع متغییر ها در زبان پایتون

متغیرها جزء ضروری پایتون هستند. آنها به ما اجازه می دهند تا به راحتی داده ها را در پروژه های خود ذخیره، دستکاری و ارجاع دهیم. این مقاله وبلاگ آذردیتا تمام درک متغیرهای python را که برای استفاده موثر از آنها در پروژه های خود نیاز دارید، به شما ارائه می دهد.

شاید این مقاله نیز برای شما کاربردی باشد : نحوه ساخت ربات تلگرام با استفاده از زبان پایتون

متغیر در پایتون چیست؟

بنابراین متغیرها چیست و چرا به آنها نیاز داریم؟

متغیرها برای حفظ و ارجاع مقادیر در برنامه ما ضروری هستند. با ذخیره یک مقدار در یک متغیر، می‌توانید آن را هر چند بار و به هر شکلی که دوست دارید در طول پروژه خود دوباره استفاده کنید.

شما می توانید متغیرها را به عنوان جعبه هایی با برچسب در نظر بگیرید، جایی که برچسب نشان دهنده نام متغیر است و محتوای جعبه مقداری است که متغیر نگه می دارد.

در پایتون، متغیرها در لحظه ای ایجاد می شوند که به آن ها مقدار بدهید یا به آن ها اختصاص دهید.

چگونه می توانم یک مقدار را به یک متغیر اختصاص دهم؟

تخصیص یک مقدار به یک متغیر در پایتون یک فرآیند آسان است.

شما به سادگی از علامت برابر = به عنوان یک عملگر انتساب استفاده می کنید و سپس مقداری را که می خواهید به متغیر اختصاص دهید. در اینجا یک مثال است:

country = "United States"
year_founded = ۱۷۷۶

در این مثال، ما دو متغیر country و year_founded ایجاد کرده‌ایم. ما مقدار رشته “United States” را به متغیر کشور و مقدار صحیح ۱۷۷۶ را به متغیر year_founded اختصاص داده ایم.

در این مثال دو نکته قابل توجه است:

 1. متغیرها در پایتون به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند. به عبارت دیگر، هنگام ایجاد متغیرها مراقب پوشش خود باشید، زیرا Year_Founded متغیری متفاوت از year_founded خواهد بود، حتی اگر حروف یکسانی را در بر داشته باشد.
 2. نام متغیرهایی که از چند کلمه در پایتون استفاده می‌کنند باید با یک زیرخط _ جدا شوند. به عنوان مثال، متغیری با نام “site name” باید به صورت “site_name” نوشته شود. این قرارداد snake case نامیده می شود (بسیار مناسب برای زبان “Python”).

چگونه باید متغیرهای پایتون خود را نامگذاری کنم؟

هنگام نامگذاری متغیرهای پایتون باید قوانینی را رعایت کنید.

برخی از این قوانین هستند که باید رعایت شوند، در غیر این صورت برنامه شما کار نخواهد کرد، در حالی که برخی دیگر به عنوان کنوانسیون شناخته می شوند. این بدان معناست که آنها بیشتر شبیه به پیشنهادات هستند.

قوانین نامگذاری متغیرها در پایتون

 • نام متغیرها باید با حرف یا نویسه زیرخط _ شروع شود.
 • نام متغیرها فقط می تواند شامل حروف، اعداد و زیرخط باشد.
 • نام متغیرها نمی تواند حاوی فاصله یا کاراکترهای خاص باشد.
user_age = ۲۰ # valid

website = 'https://azardata.net' # valid

۱password = True # invalid

قراردادهای نامگذاری variables در python

 • نام متغیرها باید توصیفی باشد و نه خیلی کوتاه یا خیلی طولانی.
 • از حروف کوچک و زیرخط برای جدا کردن کلمات در نام متغیرها (معروف به “snake_case”) استفاده کنید.

متغیرهای پایتون چه نوع داده هایی را می توانند نگه دارند؟

یکی از بهترین ویژگی های پایتون انعطاف پذیری آن در مدیریت انواع داده ها است.

متغیرهای پایتون می‌توانند انواع داده‌های مختلفی از جمله اعداد صحیح، شناورها، رشته‌ها، بولی‌ها، تاپل‌ها و لیست‌ها را در خود نگهداری کنند:

اعداد صحیح اعداد کامل هستند، هم مثبت و هم منفی.

answer = ۴۲

شناورها اعداد حقیقی یا اعدادی با اعشار هستند.

weight = ۳۴.۵۹۲

رشته ها دنباله ای از کاراکترها هستند، یعنی کلمات یا جملات.

message = "Hello Python"

بولی ها مقادیر True یا False هستند.

is_authenticated = True

لیست ها مرتب شده اند، مجموعه های قابل تغییر مقادیر.

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

تاپل ها مجموعه ای از مقادیر مرتب و تغییرناپذیر هستند.

point = (۳, ۴)

انواع داده های بیشتری در پایتون وجود دارد، اما اینها رایج ترین مواردی هستند که هنگام کار با متغیرهای پایتون با آنها مواجه خواهید شد.

پایتون به صورت پویا تایپ می شود

پایتون چیزی است که به عنوان یک زبان تایپ پویا شناخته می شود. این بدان معناست که نوع یک متغیر می تواند در طول اجرای یک برنامه تغییر کند.

یکی دیگر از ویژگی های تایپ پویا این است که برخلاف سایر زبان های برنامه نویسی مانند جاوا، نیازی به اعلام دستی نوع هر متغیر نیست.

برای تعیین نوع متغیر می توانید از تابع type() استفاده کنید. برای مثال:

print(type(answer)) # Output: <class 'int'>
print(type(message)) # Output: <class 'str'>
شاید این مقاله نیز برای شما کاربردی باشد : ۸ پروژه React برای ساخت در سال ۲۰۲۳

چه عملیاتی را در پایتون می توان انجام داد؟

متغیرها را می‌توان در عملیات‌های مختلفی استفاده کرد، که به ما امکان می‌دهد آنها را به صورت ریاضی تبدیل کنیم (اگر اعداد باشند)، مقادیر رشته آنها را از طریق عملیاتی مانند الحاق تغییر دهیم، و مقادیر را با استفاده از عملگرهای برابری مقایسه کنیم.

عملیات ریاضی در پایتون

می توان عملیات ریاضی پایه را با variables در python مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم انجام داد:

# Arithmetic operations
a = ۱۰
b = ۵

sum = a + b
difference = a - b
product = a * b
quotient = a / b

print(sum, difference, product, quotient) # Output: 15 5 50 2.0

همچنین می توان باقیمانده عملیات تقسیم را با استفاده از عملگر % و همچنین ایجاد توان با استفاده از دستور ** پیدا کرد:

# Modulus operation
remainder = a % b
print(remainder) # Output: 0

# Exponentiation
power = a ** b
print(power) # Output: 100000

عملگرهای رشته ای در پایتون

رشته ها را می توان با استفاده از عملگر + به یکدیگر اضافه کرد یا به هم متصل کرد.

# String concatenation
first_name = "Guido"
last_name = "van Rossum"
full_name = first_name + " " + last_name
print(full_name) # Output: Guido van Rossum

مقایسه برابری در پایتون

همچنین می توان مقادیر را در پایتون با استفاده از عملگرهای <، >، == و != مقایسه کرد.

این عملگرها به ترتیب، مقادیر کمتر، بزرگتر، مساوی یا مساوی یکدیگر را مقایسه می کنند.

# Comparison operations
x = ۱۵
y = ۲۰

print(x < y) # Output: True
print(x > y) # Output: False
print(x == y) # Output: False
print(x != y) # Output: True

در نهایت توجه داشته باشید که هنگام انجام عملیات با variables در python ، باید از سازگاری انواع متغیرها با یکدیگر اطمینان حاصل کنید.

به عنوان مثال، نمی توانید مستقیماً یک رشته و یک عدد صحیح اضافه کنید. شما باید یکی از متغیرها را با استفاده از تابعی مانند str() یا int() به یک نوع سازگار تبدیل کنید.

دامنه متغیر در پایتون

محدوده یک متغیر به بخش هایی از یک برنامه اشاره دارد که می توان به آن متغیر دسترسی پیدا کرد و آن را تغییر داد. در پایتون دو نوع اصلی دامنه متغیر وجود دارد:

 • دامنه جهانی: متغیرهایی که خارج از هر تابع یا کلاس تعریف می شوند، دامنه جهانی دارند. آنها را می توان در سراسر برنامه، از جمله در توابع و کلاس ها، در دسترس قرار داد و تغییر داد.
  global_var = "I am a global variable"
  
  def access_global_var():
    print(global_var)
  
  access_global_var() # Output: I am a global variable
 • دامنه محلی: متغیرهایی که در یک تابع یا کلاس تعریف می شوند دارای یک محدوده محلی هستند. آنها فقط در آن تابع یا کلاس قابل دسترسی و تغییر هستند.
  def function_with_local_var():
    local_var = "I am a local variable"
    print(local_var)
  
  function_with_local_var() # Output: I am a local variable
  print(local_var) # Error: NameError: name 'local_var' is not defined

در این مثال، تلاش برای دسترسی به local_var خارج از تابع function_with_local_var منجر به NameError می شود، زیرا متغیر در محدوده جهانی تعریف نشده است.

نتیجه گیری

از آزمایش با انواع مختلف متغیرها، عملیات ها و دامنه ها برای درک واقعی اهمیت و عملکرد آنها نترسید. هر چه بیشتر با متغیرهای پایتون کار کنید، اعتماد به نفس بیشتری در به کارگیری این مفاهیم خواهید داشت.

در نهایت، اگر می‌خواهید همه variables در python را به طور کامل یاد بگیرید، من برای شما یک چیت شیت فوق‌العاده مفید تهیه کرده‌ام که خلاصه‌ای از همه چیزهایی است که در اینجا به آن پرداخته‌ایم.

برای دریافت رایگان آن کافیست روی لینک زیر کلیک کنید. لذت ببرید!

یکی دیگر از مجموعه آموزش های نرم افزار به اتمام رسید. امیدواریم این آموزش به جهت یادگیری و شناخت آموزش متغیرها در پایتون برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد؛ اگر شما نیز مورد خاصی درمورد متغییر ها در پایتون ، میدانید میتوانید آن را در بخش کامنت ها مطرح کنید تا با نام شما این مقاله بروزرسانی گردد؛ همچنین شاید به مقاله نحوه نوشتن و اجرای کدهای C و C++ در Visual Studio Code نیز علاقه مند باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]

سعید زارعین

سعید هستم 27 ساله، یک عدد تولید محتوا(ئر) خلاق :)))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا