0xe0434352

  • ویندوز
    نحوه رفع ارور 0xe0434352 در ویندوز

    نحوه رفع ارور 0xe0434352 در ویندوز

    این نوع ارور ها نسبتاً رایج و مشابه هستند و بسیاری از کاربران ارور 0xe06d7363 را در رایانه شخصی خود گزارش کرده اند. باید بدانید که این خطاها فقط نوعی از خطای Exception Access Violation هستند، اما تا زمانی که بدانید چگونه آن را رفع کنید، به راحتی قابل رفع هستند. هر برنامه ای می تواند تحت تأثیر این مشکل قرار گیرد و بسیاری از خطاهای برنامه Explorer.exe در رایانه شخصی خود گزارش شده است.…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا