Unarc.dll

  • ویندوز
    رفع ارور IsDone.dll و Unarc.dll

    نحوه رفع ارور Isdone.dll و Unarc.dll هنگام نصب بازی

    مشاهده ارور  Isdone.dll  یا ” unarc.dll “ یا ” missing DLL “ این روزها بسیار چشمگیر بوده است. Isdone.dll یک پرونده کتابخانه پیوند فعال است و هدف خاصی دارد که سیستم برای انجام چندین کار از آن استفاده می کند. رایانه شما برای انجام کارهای روزمره به پرونده های Dynamic Link Library (DLL) آنها نیاز دارد و آنها در یک پایگاه داده مجازی به نام ” The Registry “ اعمال می شوند. یکی از کاربران…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا