ارور Is its parent directory writable by the server

  • وردپرس
    آموزش رفع ارور Is its parent directory writable by the server

    آموزش رفع ارور Is its parent directory writable by the server

    این مقاله شما را راهنمایی می‌کند تا خطای مربوط به آپلود/وارد کردن رسانه در کتابخانه رسانه وردپرس را برطرف کنید : ارور Is its parent directory writable by the server در وردپرس ممکن است هنگام تلاش برای آپلود/وارد کردن رسانه به کتابخانه رسانه وردپرس، خطاهای زیر را دریافت کنید: Unable to create directory wp-content/uploads Unable to create directory /wp-content/uploads/ Is its parent directory writable by the server? Unable to create directory wp-content/uploads/2013/02 روش ۱ :…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا